Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Pliki do pobrania

Wzory umów w działalności gospodarczej

Umowa kupna sprzedaży

Umowa o pracę nakładczą

Umowa pożyczki

Umowa użytkowania

Umowa kupna-sprzedaży Pojazdu

Umowa o dzieło

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa przedwstępna sprzedaży

Umowa zlecenia

Świadectwo pracy

Umowa komisu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa o pracę


FORMULARZE

Karta informacyjna klienta (GIIF)

Protokół zaliczenia należności nieściągalnych o niskiej wartości w koszty uzyskania dochodu

Zapytanie o opinię podatkow

Wykaz przekazanych informacji rocznych pracowników o dochodach (PIT-11)\

Ankieta – ocena pracy kancelarii doradztwa podatkowego przez odchodzącego klienta

Protokół wydania dokumentów księgowych po rozwiązaniu umowy

Regulamin świadczenie usług doradztwa podatkowego

Regulamin korzystania z Infolinii podatkowej

Wykaz składników majątkowych na dzień likwidacji działalności gospodarczej)

Protokół przyjęcia akt osobowych

Protokół przyjęcia dokumentów i informacji (usługa kadrowa)

Protokół przyjęcia dokumentów i informacji (usługa płacowa i ZUS)

Protokół wydania dokumentów ZUS

Informacja dla klienta o wysokości składek ZUS

Wykaz dokumentów i informacji przyjętych do umowy o sporządzenie wniosku o zwrot VAT z tytułu wydatków mieszkaniowych (VZM-1)

UMOWY

Umowa o reprezentację przy zwrocie VAT

Umowa o prowadzenie rozliczeń przychodów z nieruchomości

Umowa o kontrolę zapisów oraz sporządzenie korekt deklaracji podatkowych

Umowa o świadczenie stałych konsultacji prawno podatkowych

Umowa współpracy w zakresie rozliczania projektu

Umowa o prowadzenie obsługi kadrowej

Umowa o przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Umowa o prowadzenie obsługi płacowej i rozliczeń ZUS

Umowa o sporządzenie wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym kraju UE

Umowa o sporządzenie wniosku o zwrot VAT z tytułu wydatków mieszkaniowych oraz reprezentację w postępowaniu podatkowym

PISMA

Odwołanie pełnomocnictwa przez podatnika

Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez doradcę podatkowego

Zawiadomienie US o rozwiązaniu umowy przez kancelarię

Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wniosek o potwierdzenie rejestracji do VAT dłużnika (ulga na złe długi)

Zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego (ulga na złe długi)

Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu korekty podatku należnego (ulga na złe długi)

Zawiadomienie US o dokonaniu korekty podatku należnego (ulga na złe długi)

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) - niezapłacenie podatku

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) - niezłożenie deklaracji/zeznania

Oświadczenie wspólnika spółki osobowej o zapłacie podatku z rachunku bankowego spółki

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie złożonego wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym