Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Dla doradców podatkowych

Jak zostać doradcą podatkowym

 

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego jest egzamin, przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Egzamin ten jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów do zawodu i obejmuje następujące dziedziny wiedzy: • źródła prawa i wykładnia prawa, • analiza podatkowa, materialne prawo podatkowe oraz podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, • postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji, • prawo celne i dewizowe, • prawo karne skarbowe, • administracja finansowa i kontrola skarbowa, • rachunkowość, • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, • przepisy o doradztwie podatkowym, • etyka zawodowa. Egzamin składa się z dwóch części: [[pisemnej i ustnej]]. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej, egzamin może być powtarzany, przy czym termin ponownego egzaminu może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia niezdanego egzaminu. Kolejny etap na drodze do zawodu doradcy podatkowego to odbycie dwuletniej praktyki zawodowej. Składają się na nią praktyki w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i urzędzie kontroli skarbowej (każda z nich powinna trwać po 4 miesiące), oraz 12-miesięczna praktyka u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Praktyka jest odbywana raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin. Na równi z praktyką traktowane jest zatrudnienie w organach podatkowych i skarbowych, samorządowych służbach finansowych lub samorządowych kolegiach odwoławczych przez co najmniej cztery lata, a także dwuletnia praca w podmiotach uprawnionych do doradztwa podatkowego, związana ze stosowaniem prawa podatkowego. Zwolnieni z obowiązku odbycia praktyki będą również księgowi, radcowie prawni, biegli rewidenci, prokuratorzy sędziowie, skarbnicy gmin i pracownicy naukowo-dydaktyczni, posiadający odpowiednio długi staż pracy w zawodzie. Następnie należy złożyć wniosek o wpis na listę doradców podatkowych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w terminie 3 lat od zdania egzaminu.