Notice: Undefined index: category_id in /catalog/controller/product/product.php on line 373 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce – 2013
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Polecane
 
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce – 2013

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce – 2013
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Jacek Czernecki, Ewa Piskorz-Liskiewicz, Anna Jeleńska
Cena: 46.00 zł
Format: 205 x 145 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

Rozdział I

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. Niedawne istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i ZUS

3. Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2013 r.  

4. Obowiązek korekty kosztów

5. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2013 r

Rozdział II

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1. Zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  

2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgi

3. Samodzielne prowadzenie księgi przez podatnika

4. Powierzenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu

5. Obowiązek zgłoszenia

6. Dowody księgowe

6.1. Faktury  

Dane na fakturze

Samofakturowanie

Terminy wystawiania faktur

Faktury uproszczone

Faktury zaliczkowe

Inne dokumenty uznane za faktury

Faktury VAT RR

Faktura korygująca

Nota korygująca

Duplikat

Faktury wewnętrzne

Przechowywanie faktur

Faktury elektroniczne

Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury

Przepisy którego państwa członkowskiego mają zastosowanie

6.2. Rachunki 

6.3. Inne dokumenty będące podstawą księgowań

Dowody wewnętrzne

Wymagania dotyczące dokumentów księgowych

Rozdział III

Jak należy dokonywać wpisów w poszczególnych kolumnach księgi

1. Objaśnienia do podstawowego wzoru księgi

2. Objaśnienia do skróconego wzoru księgi

Rozdział IV

Przykłady księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

1. Przykłady księgowań przychodów

1.1. Wartość sprzedanych towarów i usług – kolumna 7 

1.2. Pozostałe przychody – kolumna 8

2. Przykłady księgowania zakupu towarów handlowych i materiałów oraz kosztów ubocznych zakupu 

2.1. Zakup towarów handlowych i materiałów według cen nabycia – kolumna 10

2.2. Koszty uboczne zakupu – kolumna 11

3. Przykłady księgowania wydatków (kosztów

3.1. Reprezentacja i reklama

3.2. Wynagrodzenie w gotówce i w naturze – kolumna 12

3.3. Pozostałe wydatki – kolumna 13

ROZDZIAŁ V

Obowiązek prowadzenia innych ewidencji i dokumentacji

1. Przedmiot amortyzacji

Składniki majątku nie podlegające amortyzacji

Składniki majątku o wartości poniżej 3.500 zł

2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Ewidencja wyposażenia

4. Samochód i ewidencja przebiegu

Samochód będący własnością firmy podatnika

Samochód będący własnością właściciela firmy

Samochód będący własnością pracownika 

5. Ewidencja sprzedaży i kasy rejestrujące

Podmioty zobowiązane do stosowania kas rejestrujących

6. Indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników 

7. Ewidencja kupna i sprzedaży walut

8. Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy

9. Książka kontroli

10. Spis z natury (remanent

Kiedy należy sporządzić spis z natury ?

Konieczność sporządzenia remanentu na koniec roku podatkowego

Informacje zawarte w spisie

Przedmiot spisu

Remanent likwidacyjny 

Rozdział VI

Zaliczki miesięczne na podatek dochodowy i zeznania roczne

1. Zaliczki miesięczne i kwartalne – zasady ogólne oraz formy uproszczone

Zasady ogólne

Obliczanie zaliczek przy opodatkowaniu jedną stawką 19 %

Zaliczki opłacane kwartalnie

Zasady zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku

Terminy płatności zaliczek

Uproszczona forma rozliczeń

2. Uproszczenia dla podatników rozpoczynających działalność (instytucja tzw. kredytu podatkowego

3. Zeznania roczne


Anna Jeleńska  - autorka setek artykułów oraz autorka lub współautorka kilkudziesięciu książek i e-poradników głównie z dziedziny prawa i podatków, absolwentka prawa oraz zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów doktoranckich z dziedziny nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim, obecnie redaktor miesięcznika "Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii" i serwisu "e-Doradca Podatkowy"