Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Wspólnoty mieszkaniowe – opodatkowanie i funkcjonowanie – 2014

Wspólnoty mieszkaniowe –  opodatkowanie i funkcjonowanie – 2014
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Małgorzata Fila
Cena: 59.00 zł  -10% 
Format: 165 x 235 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN;  978-83-63913-32-8   
llość stron 160

Publikacja „Wspólnoty mieszkaniowe” adresowana jest w szczególności do współwłaścicieli nieruchomości odrębnych, którzy z mocy prawa tworzą Wspólnoty mieszkaniowe. Książka ta może być również pomocna dla osób, którym powierzone zostało zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Nie daje  ona jednak gotowych rozwiązań problemów rodzących się na tle funkcjonowania i opodatkowania Wspólnot mieszkaniowych.

Publikacja zawiera wzory dokumentacji statutowo-organizacyjnych oraz przykładowe interpretacje w zakresie prawa podatkowego.

Uprawnieni Dyrektorzy Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów wydają corocznie około 80 interpretacji podatkowych, najczęściej związanych z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Autorka zachęca Wspólnoty mieszkaniowe, które nie współpracują z Doradcami Podatkowymi , do składania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości w związku z zastosowaniem zwolnień w podatku dochodowym.

 

Wspólnoty mieszkaniowe funkcjonują od 1995 roku. Jedynym aktem normatywnym, który reguluje działanie wspólnot mieszkaniowych jest ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 85, poz. 388. W 2000 r. w Dzienniku Ustaw Nr 80 w poz. 903 został ogłoszony jednolity tekst ustawy. Ustawa została zmie­niona w 2004 roku i zmiana została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 141 poz. 1492. Wspólnoty mieszkaniowe są ułomnymi osobami prawnymi. Nie posiadają osobowości prawnej, jednakże posiadają zdolność procesową i zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Wspólnoty mieszkaniowe nie są zakładane - są to jednostki organizacyjne powstałe z mocy prawa. Typowy moment powstania wspólnoty następuje, gdy właściciel nieruchomości dokonuje w niej wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego, nabywanego później przez inną osobę, a z konstrukcji technicznych budynku wynika, iż istnieją urządzenia wspólne. Właściciele nie zawsze mają świadomość, iż powstała wspólnota mieszkaniowa. Ustawa o własności lokali nie reguluje wszystkich zagadnień związanych z funk­cjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. Niniejsza publikacja również nie odpowie na wszystkie pytania związane ze wspólnotą mieszkaniową.

Do niniejszej publikacji wykorzystano wiele ustaw, ale dużą pomoc stanowiły też zagadnienia ukazujące się na portalach internetowych, takich jak:

ü Portal Informacyjny WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

www.zarzadca.pl X Portal Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl

Zdaniem autora działalność i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych ma wiele białych plam, chociażby w temacie:

czy powinna być prowadzona dokumentacja podatkowa, a jeżeli tak, to

w jakim momencie i jaki rodzaj,

  jaki organ nadzoruje działalność wspólnot mieszkaniowych,

ile wspólnot mieszkaniowych funkcjonuje w kraju (bowiem nie ma

obowiązku ich rejestracji),

nasuwa się również pytanie czy powinien być merytoryczny, statystyczny bądź podatkowy nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi, w którym momencie Wspólnota Mieszkaniowa rozpoczęła działalność gospo­darczą, a czy może jest to działalność statutowa.

Pytań tych gromadzi się więcej. Zdaniem autora wspólnoty mieszkaniowe powinny być bardziej samodzielne i jedynie ingerencja kodeksu cywilnego powinna dotyczyć współwłaścicieli lokali. Dopóki wspólnoty mieszkaniowe nie prowadzą działalności gospodarczej, ingerencja państwa w sferę ich dzia­łalności jest zbędna.

Interpretacje podatkowe Ministra Finansów dostępne są pod adresem: http://sip.mf.gov.pl/

ROZDZIAŁ I Wspólnota mieszkaniowa – powstanie i funkcjonowanie
1. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej
1.1. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej
1.2. Rodzaje wspólnot mieszkaniowych
1.3. Ustanowienie własności lokali
2. Struktura i organizacja wspólnoty mieszkaniowej
2.1. Zebranie właścicieli lokali
2.2. Wybór zarządu lub zlecenie zarządzania wspólnotą mieszkaniową
3. Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej oraz jej członków
3.1. Wspólnota mieszkaniowa jako ułomna osoba prawna
3.2. Prawa członków wspólnoty mieszkaniowej
4. Obowiązki ewidencyjne i zgłoszeniowe wspólnoty mieszkaniowej
4.1. Statystyka publiczna – rejestry urzędowe
4.2. Obowiązek ewidencyjny w urzędzie skarbowym
4.3. Inne zgłoszenia rejestracyjne
ROZDZIAŁ II Dokumentacja prowadzona przez wspólnotę mieszkaniową
1. Dokumentacja techniczno-budowlana
1.1. Nadzór właściciela lub zarządcy
1.2. Dokumentacja techniczna użytkowania obiektów budowlanych
1.3. Księga obiektu budowlanego
1.4. Inne dokumenty
2. Dokumentacja statutowo-organizacyjna
2.1. Dokumenty wyodrębniające własność lokali
2.2. Dokumenty statutowe
2.3. Dokumenty organizacyjne
2.4. Dokumentacja finansowa
ROZDZIAŁ III Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik i płatnik podatku dochodowego
1. Podatek dochodowy od osób prawnych
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
ROZDZIAŁ IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług -VAT
1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT
1.1. Wybór zwolnienia
1.2. Obowiązek rejestracji
1.3. Przedmiot opodatkowania
1.4. Składanie deklaracji
2. Obowiązki i prawa wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika podatku VAT
2.1. Prowadzenie ewidencji
2.2. Kasy rejestrujące
2.3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
2.4. Wspólnota mieszkaniowa a obciążenia członków wspólnoty
ROZDZIAŁ V Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik lub płatnik innych zobowiązań
publicznoprawnych
1. Wspólnota mieszkaniowa a ZUS
1.1. Obowiązki płatnika
1.2. Ubezpieczenie zdrowotne - F.Z.
1.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - F.G.Ś.P.
1.4. Fundusz Pracy - F.P.
1.5. Obowiązki dokumentacyjne
2. Wspólnota mieszkaniowa a podatek lokalny
3. Wspólnota mieszkaniowa a PCC
4. Wspólnota mieszkaniowa a opłaty skarbowe
ROZDZIAŁ VI Zarządzanie nieruchomo