Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Żłobki, przedszkola, kluby –funkcjonowanie i opodatkowanie

Żłobki, przedszkola, kluby –funkcjonowanie i opodatkowanie
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Magdalena Stawiarska
Cena: 53.00 zł
Format: 235 x 165 cm

Ilość: Dodaj do koszyka

W ciągu ostatnich kilku lat placówki opiekuńcze dla dzieci przestały być jedynie domeną publiczną, a usługi w tym zakresie stały się prężnie rozwijającą niszą w sektorze prywatnym. Zapotrzebowanie na tego typu usługi ciągle wzrasta dlatego założenie placówki opieki nad dziećmi może być ciekawym pomysłem na działalność biznesową zarówno w mniejszej jak i większej skali. W niniejszej publikacji, krok po kroku omówione zostały zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem wszystkich obecnie dopuszczalnych form opieki zarówno nad dziećmi poniżej 3 roku życia jak i po ukończeniu 3 lat.                                                                                                                                                                                                                                                    

Opieka nad dzieckiem w żłobku może być sprawowana od 20. tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. Wymiar czasu, w którym dziecko może dziennie przebywać w żłobku, to maksymalnie 10 godzin, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. Wymiar czasu oraz konkretne godziny, w których dziecko pozostaje w żłobku, powinien być indywidualnie określony w umowie o świadczenie usług opiekuńczych i dopasowany do indywidualnych potrzeb rodziców i dziecka. Do podstawowych zadań żłobka należy: zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wychowawczej i prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych uwzględniających zapewnienie właściwego do wieku dziecka rozwoju psychomotorycznego.

Lokal, w którym będzie znajdował się żłobek, musi spełniać następujące wymogi ustawowe:

  •       posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci,  
  •       zapewniać możliwość higienicznego spożywania posiłków przez dzieci.

Bardziej szczegółowe wymagania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367) i zostaną one omówione w dalszej części publikacji. Żłobek działa na podstawie statutu, który musi zostać powołany przez podmiot tworzący placówkę i powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i miejsce prowadzenia działalności,

2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3) warunki przyjmowania dzieci,

4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3

1.1. Realia społeczne, geneza ustawy

1.2. Cele regulacji

1.3. Zakres przedmiotowy ustawy

1.4. Jednostki uprawnione do prowadzenia placówek opieki nad dziećmi do lat 3

1.5. Żłobki

1.6. Kluby dziecięce

1.7. Różnice pomiędzy żłobkiem a klubem dziecięcym

1.8. Formalności związane z założeniem żłobka lub klubu dziecięcego

1.8.1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

1.9. Wymogi kadrowe związane z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych

1.9.1. Szkolenia dla opiekunów dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych

1.10. Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych

1.11. Finansowanie żłobków i klubów dziecięcych

1.12. Żłobki i kluby dziecięce przyzakładowe

1.13. Inne formy opieki nad dziećmi przewidziana w ustawie żłobkowej

1.13.1. Opiekun dzienny

1.13.2. Niania

Rozdział II

OPIEKA NAD DZIEĆMI POWYŻEJ 3. ROKU ŻYCIA

1. Zagadnienia ogólne

2. Wymogi związane z założeniem placówki przedszkolnej

3. Finansowanie przedszkoli, zespołów i punktów przedszkolnych

4. Wymogi kadrowe dla niepublicznych przedszkoli, zespołów i punktów przedszkolnych

5. Zespoły i punkty przedszkolne

6. Wymogi lokalowe i sanitarne dla zespołów i punktów przedszkolnych

7. Przedszkola niepubliczne

8. Wymogi lokalowe i sanitarne dla przedszkoli niepublicznych

9. Organizacja wycieczek

Rozdział III

ASPEKTY PODATKOWE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI

1. Podatek dochodowy

2. Podatek VAT

3. Podatek od nieruchomości

Rozdział IV

INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPIEKUŃCZĄ NAD DZIEĆMI

1. Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi

2. Marketing usług opiekuńczych nad dziećmi

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Załącznik 2

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków

i klubów dziecięcych

Załącznik 3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie

dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

Załącznik 4

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Załącznik nr 5

Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy

z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wyciąg

MAGDALENA STAWIARSKA

Ukończyła prawo na UJ, a także Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego

i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej. Od kilku lat zajmuje się przygotowywaniem

materiałów prasowych i wydawniczych o tematyce prawnej i biznesowej.