Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tax.pl, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem sklepu jest Forum Doradców Podatkowych z siedzibą w Krakowie  (30-318) przy ul. Zagrody 20 A NIP 6762433835

II. Określenie zakresu działalności

1.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.tax.pl

3. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

- Procesor: 1 GHz

RAM: 1 GB pamięci RAM

Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

Sterowanie: klawiatura, mysz

Opcjonalnie: słuchawki

Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

System operacyjny Windows

IV.  Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

- wyboru zamawianych towarów ,

- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)

- wyboru sposobu płatności.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta jest chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

7. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

b) Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

8. Klient może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej lub papierowej - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

9.Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym oraz w przypadku podania niepełnych danych teleadresowych lub danych do faktury.

10. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Zamówienie może być dostarczone poprzez firmę kurierską Siódemka według następującego cennika:

a) jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 100 zł - doliczamy koszty wysyłki

b) jeżeli wartość zamówienia przekracza podaną wyżej kwotę - koszty wysyłki pokrywa nasze Wydawnictwo.

11. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu dwóch lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z  działem V. niniejszego regulaminu.

12. Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

13. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze udostępniony na stronie internetowej www.tax.pl  formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego.

14. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta.

15. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

1.W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@tax.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu :  Forum Doradców Podatkowych, ul. Zagrody 20 A, 30-318 Kraków, z dopiskiem: "REKLAMACJA".

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), - przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na towar wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VI. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący Administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności.

2. Korzystając z księgarni internetowej Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie adresowej Forum Doradców Podatkowych  z siedzibą w Krakowie przy ul. Zagrody 20 A. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).Klient ma prawo do wglądu w w/w dane oraz do ich zmiany. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z administratorem księgarni: wydawnictwo@tax.pl .

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie księgarni nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Klient zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej.

VII. Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 .

Pouczenie o odstapieniu od umowy

 Formularz odstapienia od umowy